РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ТУРСКАТА И ЕГИПЕТСКАТА ТАРАМБУКА.
Турска 

Турската тарамбука е изобретена в древни времена от старите цивилизации на Месопотамия, Анадола и е използвана основно в Централна Азия. Като изключим произхода, разликите между турската тарамбука и египетската тарамбука са доста малки, като най-важната е, че турската има изложени/изведени ръбове, които позволяват по-добър контрол над инструмента. Заради изведените ръбове, тя дава възможност на потребителите да измислят нови техники на свирене. Една от тези техники се нарича “finger-snapping” или в превод „чупене на пръстите“. Тази техника се е превърнала в синоним на турската тарамбука, тъй като тя е най-подходяща за този стил свирене. Минусът при турският вариант на инструмента е, че въпросните изнесени ръбове са доста твърди и не позволяват на музикантите да изпълняват бързо движенията, както при египетската. Турската тарамбука прилича на чаша, затова е известна като бокал. Тялото е изработено от мед или алуминий и в древни времена е била покрита с кожа, която с времето е заменена от синтентични материали. Кожата или синтентичата материя се настройва чрез разтягане и се регулира с болтове.
Египетска (Арабска). Египетската тарамбука е инструмент използван най-вече в арабския регион. Почти същата е като турската тарамбука, но с малка разлика. Тялото й се прави от рибя или козя кожа, но в древни времена се е правила от глина. Много музиканти твърдят, че египетската е взаимствана от африканския инструмент джембе. В днешни времена тялото й се изработва от различни материали, като алуминий, месинг и мед, а кожите са заменени от пластмаса и други синтентични материали. Освен разликата в материалите, използвани за направата на тарамбуката има и разлика в стиловете на свирене. Както споменахме вече, турската тарамбука има изнесени ръбове, а египетската е с кръгла глава на барабана, което позволява на музикантите да използват други техники на свирене.
В заключение, ще кажем, че и двете са един и същи инструмент с малка разлика в използваните материали за производството им, както и различните техники на свирене. С незначителни промени във външния вид и двата инструмента се използват за представяне на азиатските и арабските музикални стилове от векове насам. В древни времена тарамбуката е инструмент, използван единствено в източните култури, но в днешно време има своето място и в западната музика.